Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/Anketa
Anketa 2019-03-31T15:42:46+00:00

Kako ste saznali za Mentine proizvode

Koji kriterijum je bio presudan prilikom izbora naših proizvoda

Kakve su cene proizvoda „MENTE“ u odnosu na konkurenciju

Vaše mišljenje o kvalitetu i dizajnu ambalaže

Koliko ste zadovoljni Mentinim proizvodima