Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/Kontakt
Kontakt 2019-03-31T15:35:09+00:00

Menta doo Čoka

Branka Radičevića 10,
23320 Čoka

Direktor Željko Šaljić
Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321, e-mail: office@mentapadej.com

Pomoćnik direktora Svetlana Radin
Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321, e-mail: svetlanaradin@mentapadej.com

Prodaja: Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321