Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/Kontakt
Kontakt 2020-02-24T12:00:54+00:00

Menta doo Čoka

Branka Radičevića 10,
23320 Čoka

Direktor Željko Šaljić
Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321, e-mail: office@mentapadej.com

Pomoćnik direktora Svetlana Radin
Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321, e-mail: svetlanaradin@mentapadej.com

Prodaja: Tel. 0230 471-140, 471-151, 471-321

Uvoznik za Republiku Hrvatsku: “Darrer” d.o.o.
Krajiška 18, 10000 Zagreb

Kontakt: office@darrer.hr
Telefon: +385 091 573 0798