Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/Kvalitet
Kvalitet 2022-06-01T12:24:43+00:00

Misija

Kroz odnos zasnovan na obostranom poverenju, lojalnosti i profesionalizmu, odgovaramo na zahteve svojih kupaca i potrošača i zadovoljavamo njihove potrebe. Istražujemo njihove navike, pratimo trendove, isporučujemo proizvode visokog i prepoznatljivog kvaliteta. Obezbeđujemo kvalitet života zaposlenih kroz dugoročno kreiranje vrednosti preduzeća.

Vizija

Širenjem proizvodnog programa i osvajanjem novih tržišta,zadržati poziciju pouzdanog i kvalitetnog partnera, unaprediti je i postati lider u regionu u proizvodnji melema za negu kože.

Politika kvaliteta, bezbednosti proizvoda i upravljanja zaštitom životne sredine

MENTA DOO ČOKA se bavi proizvodnjom ostalih prehrambenih proizvoda i kozmetičkih preparata na bazi lekovitog bilja. Verujemo da je način na koji vodimo poslovanje preduzeća presudan za naš uspeh. Privrženi smo proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda, poštujući zahteve životne sredine. Opredeljeni smo u potpunosti da preduzimamo poslove za čije izvršavanje postoje adekvatna znanja i sposobnosti, poštujući pri tome sve primenljive domaće i međunarodne standarde. Posvećeni smo uspostavljanju i preispitivanju ciljeva i stalnom poboljšavanju sistema IMS. Obavezujemo se na konstantno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Radi postizanja ovog cilja, naša politika je da održavamo efektivan sistem IMS u svim aspektima poslovnih aktivnosti, za šta su odgovorni svi zaposleni preduzeća. Naša kompetentnost zasnovana je na proizvodnom iskustvu, kratkom roku isporuke proizvoda, kvalitetu i prihvatljivoj ceni. Posvećeni smo obavezama za usklađenost, prevenciji zagađivanja i stalnom poboljšavanju. Uzimamo u obzir pitanja i mišljenja zainteresovanih strana, radnika i lokalne zajednice prilikom donošenja strateških odluka. Negujemo dobre odnose sa našim dobavljačima. Držimo korak sa novim tehnologijama i obezbeđujemo adekvatnu obuku svojih zaposlenih u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

U Čoki, dana 21.05.2018.

DIREKTOR

Željko Šaljić

Certifikat Menta Padej