Misija

Kroz odnos zasnovan na obostranom poverenju, lojalnosti i profesionalizmu, odgovaramo na zahteve svojih kupaca i potrošača i zadovoljavamo njihove potrebe. Istražujemo njihove navike, pratimo trendove, isporučujemo proizvode visokog i prepoznatljivog kvaliteta. Obezbeđujemo kvalitet života zaposlenih kroz dugoročno kreiranje vrednosti preduzeća.

Vizija

Širenjem proizvodnog programa i osvajanjem novih tržišta,zadržati poziciju pouzdanog i kvalitetnog partnera, unaprediti je i postati lider u regionu u proizvodnji melema za negu kože.

Politika kvaliteta, bezbednosti proizvoda i upravljanja zaštitom životne sredine

„Menta“ DOO Padej se bavi proizvodnjom ostalih prehrambenih proizvoda i kozmetičkih preparata na bazi lekovitog bilja.

Verujemo da je način na koji vodimo poslovanje preduzeća presudan za naš uspeh. Privrženi smo proizvodnji kvalitetnih i bezbednih proizvoda, poštujući zahteve upravljanja zaštitom životne sredine.

Opredeljeni smo u potpunosti da preduzimamo poslove za čije izvršavanje postoje adekvatna znanja i sposobnosti, poštujući pri tome sve primenljive nacionalne i međunarodne standarde.

Opredeljeni smo ka stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i obavezujemo se na stalno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Radi postizanja ovog cilja, naša politika je da održavamo efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, bezbednosti hrane i upravljanja zaštitom životne sredine u svim aspektima poslovnih aktivnosti, za šta su odgovorni svi zaposleni preduzeća.

Naša kompetentnost zasnovana je na: proizvodnom iskustvu, kratkom roku isporuke proizvoda, kvalitetu i prihvatljivoj ceni.

Privrženi smo usaglašenosti sa zakonskim i drugim zahtevima, prevenciji zagađivanja i stalnom poboljšavanju.

Uzimamo u obzir pitanja i mišljenja zainteresovanih strana, radnika i lokalne zajednice prilikom donošenja strateških odluka.

Negujemo dobre odnose sa našim dobavljačima.

Držimo korak sa novim tehnologijama i obezbeđujemo adekvatnu obuku svojih zaposlenih u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.

U Padeju, dana 20.01.2015.

DIREKTOR
Željko Šaljić