Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/O nama
O nama 2019-11-29T21:17:21+00:00

O nama

»Menta« doo Padej je osnovana 1978.godine sa ciljem da se na organizovan način bavi proizvodnjom, preradom i plasmanom lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja. Ideja o izgradnji kapaciteta za preradu lekovitog bilja potiče iz saznanja da je Opština Čoka od davnina poznata po proizvodnji lekovitog i začinskog bilja i da raspolaže značajnim prirodnim potencijalom, u prvom redu postojanjem ekoloških uslova za gajenje navedenih biljaka.

U bogatoj istoriji i tradiciiji dugoj 40 godina, preduzeće je upošljavalo veliki broj radnika i poljoprivrednih proizvođača. Negovalo je kvalitetne odnose sa brojnim poslovnim partnerima, kupcima i dobavljačima.
Proizvodni asortiman činili su pored sušenog lekovitog bilja, klasični i filter čajevi, kao i pomoćna lekovita sredstva. Preduzeće je uporedo prolazilo kroz niz statusnih, organizacionih i vlasničkih promena. Nakon obustavljanja stečajnog postupka, 19.3.2014.godine vlasnik Mente postaje Privredno društvo “Šaljić melemi” doo iz Obrenovca, što predstavlja logičan nastavak dugogodišnje uspešne poslovne saradnje.

Poslovna politika firme koncipirana na prepoznavanju pravih vrednosti, usmerena je isključivo na proizvodnju kozmetičkih proizvoda na bazi lekovitog bilja i dodataka ishrani. Paletu proizvoda čine: melemi za opekotine i sunčanje, preparati za negu kose, kože lica i tela, proizvodi za uklanjanje strija, kurjih očiju i bradavica, bebi masti i sirupi za iskašljavanje.

Proizvodni proces se odvija u Čoki, u objektu koji ispunjava i poštuje smernice Dobre proizvođačke  (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP). Dobijeni produkti u potpunosti zadovoljavaju stroge kriterijume koje postavlja i određuje tržište.

Pored interne kontrole sirovina i proizvoda u našoj mikrobiološkoj, hemijskoj i procesnoj laboratoriji, vrši se i eksterna kontrola proizvoda u Zavodu za javno zdravlje Subotica.

MENTA poseduje sertifikate sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, HACCP-a bezbednosti hrane i upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005.

Sa diverzifikacijom proizvodnog programa, menja se i sedište Privrednog društva, koje je sada u Čoki, u ulici Branka Radičevića broj 10.