Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
/O nama
O nama 2019-03-27T21:58:59+00:00

O nama

»Menta« doo Padej je osnovana 1978.godine sa ciljem da se na organizovan način bavi proizvodnjom, preradom i plasmanom lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja. Ideja o izgradnji kapaciteta za preradu lekovitog bilja potiče iz saznanja da je Opština Čoka od davnina poznata po proizvodnji lekovitog i začinskog bilja i da raspolaže značajnim prirodnim potencijalom, u prvom redu postojanjem ekoloških uslova za gajenje navedenih biljaka. Sve veće interesovanje vlada za lekovito bilje i za veštine lečenja koje je vekovima razvila tradicionalna narodna medicina.

»Menta« doo Padej je svoj proizvodni program usmerila ka proizvodnji preparata od sirovina prirodnog porekla. Pored stalne kontrole sirovina i proizvoda u našoj mikrobiološkoj, hemijskoj i procesnoj laboratoriji, vrši se i redovna kontrola proizvoda u Zavodu za javno zdravlje Subotica. Proizvodnja se odvija u Čoki gde se nalazi pogon za proizvodnju melema, kozmetičkih preparata, sredstava za higijenu. Proizvodnja koju obavlja “Menta” doo Padej i njen proizvodni asortiman svojim kvalitetom u potpunosti zadovoljava stroge kriterijume koje postavlja tržište.

Neka naši proizvodi budu sastavni deo vašeg svakodnevnog života!

Preduzeće poseduje sertifikate sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, HACCP-a bezbednosti hrane i upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005.

Nakon obustavljanja stečajnog postupka dana 19.03.2014.godine, vlasnik “Menta” doo Padej je Privredno društvo “Šaljić Melemi” doo iz Obrenovca.