Kontaktirajte našu prodaju! 0230 471-140, 471-151, 471-321|office@mentapadej.com
//Ovlašćeni distributer za teritoriju Kosova i Metohije